Anish Kapoor(© Gerry Johansson)

Anish Kapoor bjuder oss att beträda hans båda hus, bara för att genast överrumpla oss med det som är motsatsen till trygghet: en hotfull avgrund. Låta oss möta det outsägliga utan att veta om det är ont eller gott. En tomhet som egentligen inte är tom för att det sak- nar något, utan som är tom för att förbli öppen för alla möjligheter ... Ett tomrum som egent- ligen är ett potentiellt icke-utrymme, som inte går att mäta eller identifiera med våra sinnen.
I detta använder han sig av konsthallens flexibla arkitektur på ett mycket överraskande sätt och utsätter besökarna för en hisnande upplevelse där han som alltid, if rågasätter till- tron till vara sinnen.Två "tomrum" som vi uppmanas fylla med egna erfarenheter.
Anish Kapoor är född i Bombay (Indien) 1954.
Bosatt i London sedan 1973.