Antony Gormleys


Antony Gormleys hus innesluter. Varje noggrannt uppmätt person tilldelas minst möjliga livsrum. Som om det redan rådde utrymmesbrist på jorden. Tillsammans bildar de en Koloni med överlevnadsstrategi, skrämmande i sina associationer till högexploaterad storstad eller gravfält, men samtidigt rörande i sin universella med mänsklighet. Verket är centralt i Gormleys produktion, en ide som länge funnits klar och provats i olika sammanhang med mindre Iyckat resultat, tills nu. Ett representativt verk därför att han använder den egna kroppen och andra människors vilja till medverkan.

Det ärtredje gången Malmö Konsthall förverkligar mycket omfattande konstverk tillsammans med Antony Gormley efter först The Expansion Pieces, fem stora gjutjärns- |
konstruktioner och The European ,rield, fyrtio tusen sma lerfigurer, som varit runt på turne på tolv platser i centrala Europa.

Antony Gormley är född i London (England) 1950.