Miroslaw Balka

Miroslaw Balka, som tidigare deltagit i utställningen Till Brancusi, som återinvigde Malmö
Konsthall våren 1994, är aktuell för sitt vinnande förslag till nationellt minnesmärke i Stock-
holm efter Estonia-katastrofen. Han utgår alltid i sin konst från den egna kroppens mått, och
arbetar i utställningen med prefabricerade element.

Balkas hus utestänger. Det är omöjligt att nå till-baka till Barndomens hus. Omöjligt att nå den förborgade frihet som finns innanför de höga murarna, ointagliga som på ett ut-och-in-vänt fängelse. Bara ändå mera smärtsamt med en öppning, ett titthål, när man är en och nittio lång.

Miroslaw Balka är född i Warszawa (Polen)
1958.